RNDr. Josef Pazourek, hydrogeologie, ekologie, sanace, vyjádření, odběry, vypouštění, kontaminace horninového prostředí, sanace znečištění podzemní vody, hydrochemie, hydrochemické monitorovací systémy, dekontaminace vody, zemin, hornin a půd, odběry a rozbory vzorků vody, zemin a půdního vzduchu, posudky a expertízy, komplexní vyhodnocení všech hydrogeologických a hydrochemických prací formou posudků a závěrečných zpráv

Vítejte na stránce firmy
RNDr. Josef Pazourek

Profil firmy

Vyjádření k odběrům a vypouštění vod, zasakování srážkových vod, veškeré práce pro ochranu podzemních vod,
průzkum, projekce a sanace znečištění, zkoušky těsnosti nádrží

Adresa, telefon, internetové spojení

Jméno : RNDr. Josef Pazourek
Adresa : Tuřanka 107, 627 00 BRNO
Tel.+Fax : použijte prosím mobil
Mobil : +420 603 232 729
E-mail : pazourek@pazourek.cz
Skype jméno : pazourek
ICQ : 46467202
Dostupnost :


Nabízíme kvalifikované komplexní služby v oborech hydrogeologie a hydrochemie

Těšíme se na spolupráci s Vámi. Kontaktujte nás!

Kde nás najdete ? Klikněte na mapový odkaz